با یاد خدا
اینجا برای همیشه تعطیل شد .
گرچه دفتر چه خاطرات پسرمه و خصوصی براش مینویسم اما برای عموم تعطیل شد.
همه ی نوشته ها رمز دار شدو رمز رو فقط به دوستان نزدیکم میدم.
از همه ی دوستانی که عاشق امیر مهدی هستند معذرت میخوام .
دوستتون دارم